– Relacom har lagt ett skambud. Nu vill vi ha in medlemmarnas synpunkter innan vi fortsätter förhandla, säger ombudsman Christer Klingener som ansvarar för övergångsförhandlingarna från FNS till Relacom.
I budet ingår att alla får 65 års pensionsålder från den 1 augusti nästa år. Idag har cirka 2.000 anställda en pensionsålder på 60 eller 63 år.
– Relacom har inte ens tagit fram uppgifter på hur mycket pengar det finns i det gamla pensionssystemet, då går det inte att förhandla. Det kan ju finnas andra lösningar.
Arbetsgivaren vill samtidigt lösa ut såväl semesterrätt som arbetstidsförkortning. Alla under 60 år ska ner till 25 semesterdagar per år. De vill också bli av med den arbetstidsförkortning om 16 timmar per år som fanns i FNS.
Förhandlingarna fortsätter i nästa vecka.