Stöduttalande för Hotell och Restaurang Fackets konflikt i Göteborg: