För dig som upptäcker missförhållanden på jobbet

Visselblåsarlagen ska sedan tidigare ge skydd åt en anställd som larmar om missförhållanden på sitt jobb. Lagen har nu skärpts. Det krävs inte längre att händelsen ska kunna ge fängelse för att en anställd ska ha rätt att larma. Missförhållandet ska dock ha allmänt intresse, och det kan handla om till exempel folkhälsa, offentliga upphandlingar och miljöskydd. Visselblåsaren ska inte behöva avslöja sin identitet och ska skyddas från repressalier.

Arbetsplatser av en viss storlek ska ha interna visselblåsarfunktioner dit personer som rapporterar om missförhållanden kan vända sig för att slå larm. Vissa myndigheter ska ha en extern funktion, visselblåsaren behöver då inte larma inom arbetsplatsen.

Denna nya lag gäller från den 17 december förra året.

För dig som blir arbetslös

De första sex dagarna får du normalt sett inte a-kassa om du blir arbetslös. Under pandemin ändras detta tillfälligt så att det endast är de två första dagarna som du inte får a-kassa.

Denna lag gäller endast fram till 1 januari 2023.

För dig som har fyllt 55 och saknar jobb

Den som är långtidsarbetslös och har fyllt 55 får gå på nystartsjobb längre än andra. Nystartsjobb innebär att arbetsgivare får bidrag för att anställa en person som har varit arbetslös en länge tid. De nya reglerna innebär att 55-plussare får anställas med stöd under dubbelt så lång tid som hen har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Även den längsta tiden med stöd förlängs till 48 månader från 24 månader.

För dig som är sjuk – på kort eller lång sikt

Inkomsttaket för sjukpenninggrundade inkomst (SGI) höjs från åtta till tio gånger prisbasbeloppet. Det betyder högre sjukpenning än tidigare för den som tjänar mer än i genomsnitt 31 700 kronor i månaden. Den med lägre inkomst ligger under det gamla taket och berörs inte.

Den som har det lägsta garanterade beloppet i sjukersättning (det som förr kallades förtidspension) eller aktivitetsersättning får höjd ersättning. För den som har fyllt 30 blir ersättningen 10 036 kronor i månaden före skatt.

För dig som har långtids-covid

Den som har drabbats av covid-19 och fortfarande efter 180 dagar inte är frisk nog för att återgå till sitt jobb ska ändå inte behöva leta ett nytt på hela arbetsmarknaden. Det gäller om det mesta talar för att hen kan återgå till sitt vanliga jobb när vård och rehabilitering är slutförd. Denna tillfälliga regel har nu skrivits in i lagen.

För dig som använder jobbcykeln privat

En del arbetsgivare erbjuder sina anställda cyklar eller elcyklar även för privat bruk. Detta är i många fall inte längre en förmån som cyklisten behöver skatta för. Den blir skattepliktig först om förmånen motsvarar mer än 3 000 kronor per år.

Och för dig som tror att du är för gammal för att plugga vidare!

Den övre åldersgränsen för att få studiemedel höjs från 56 till 60 år. Det gäller både studiebidrag och studielån, nivån på hur mycket du får låna trappas dock ner varje år från det du fyller 51 år. Studiemedel är till för den som studerar på till exempel högskola, universitet, komvux eller yrkeshögskola.