Beslutet träder i kraft den 1 september och innebär att ämnena kan beslagtas och att den som säljer eller innehar dem kan straffas.