Han är kallad till polisförhör den 13 oktober och kommer då sannolikt att delges misstanke om överträdelse av myndighetsbud. Straffet för det brottet är böter eller fängelse i högst ett år. Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets beslut att häktet från och med den 1 april inte får förvara de intagna i andra utrymmen än sådana som har samma säkerhet som ordinarie celler.
På Kronobergshäktet finns idag två till tre lediga celler och mellan 10 och 15 som är dubbelbelagda.
Arbetsmiljöverket har också flaggat för ett förbud mot dubbelbeläggning från och med den 1 september