Varslet berör 43 orter i hela landet och slår mot såväl lokförare som bangårdspersonal och administration.
   Enligt Peter Lundmark, Sekos representant i Green Cargos styrelse, står antalet varslade i rimlig proportion till den kraftiga minskade orderingången. Transportsektorn har drabbats hårt av den finansiella krisen och för Green Cargos del handlar det om en nedgång på 25-30 procent.
   – Det skedde i princip över en natt. Så sent som i oktober förra året gjorde företaget nyanställningar. Nu verkar det som vi kommer att ligga kvar på den här låga nivån och då finns det ju inte arbete till alla, säger han.
   Förhoppningsvis ska ett erbjudande om tidig pension till alla med högst två år kvar göra att det slutliga antalet som sägs upp blir betydligt lägre.
   – Det är ett väldigt, väldigt bra erbjudande och vi hoppas att så många som möjligt tar det, säger Peter Lundmark.
   Hittills har ett hundratal anställda anmält intresse och om alla som berörs nappar kan antalet som slutligen sägs upp hamna under 200 personer.
   Den 17 februari går pensionserbjudandet ut och först därefter kan turordningsförhandlingarna sätta i gång. Målet är att allt ska vara klart den 12 mars.