Green Cargo förblir ett statligt bolag. Den försäljning som regeringen såg som en möjlighet i april 2004 blir inte av, istället inleder företaget ett samarbete med Railion om ett antal konkreta projekt.
För att klara framtida investeringar i lok och vagnar skjuter regeringen till 600 miljoner kronor för att öka likviditeten, något som behövs när Green Cargo ska ut och låna ihop de knappa fyra miljarder kronor som behövs för investeringar.