Fallet rör fyra polisaspiranter som omplacerades till inre tjänst på grund av att det var gravida. De fick behålla sin gamla grundlön och ob-tillägg, men tvingades arbeta upp till 5 timmar och 30 minuter mer per vecka i den nya tjänsten. Den längre veckoarbetstiden påverkade också semesteruttaget.
AD konstaterar att syftet med föräldraledighetslagen är att skydda gravida kvinnor mot olämpliga arbetsmiljöer och göra det möjligt för dem att fortsätta att arbeta under graviditeten.
Att förlänga arbetstiden skulle kunna göra att kvinnor inte använder sina rättigheter som det är tänkt, eftersom det skulle innebära en sorts lönesänkning.
Därför kom AD fram till att en arbetstidsförkortning är en sådan anställningsförmån som kvinnan har rätt att behålla om hon är omplacerad under graviditeten.