I dagarna blev avtalet med det norska företaget som bland annat bygger tunnlar i Sverige klart. 12,75 norska kronor (cirka 15 svenska kronor) mer i timmen för de som är med i facket. Av de pengarna betalar arbetsgivaren fackföreningsavgiften och slutsumman blir 10,25 norska kronor (cirka 12 svenska kronor) mer i timmen. Systemet bygger på ett tarifftillägg som enbart de fackligt anslutna får. Grundlönen är 225 norska kronor i timmen.
Olav Breivik, personalchef på Mika i Norge, tycker att det är bra att de anställda är med i facket för då får företaget en organisation att förhålla sig till.
– Jag tycker det stärker de interna processerna i företaget. De anställda blir mer engagerade i arbetsplatsen när man vet att förslag kan föras vidare av de förtroendevalda till ledningen. Man kommer längre i förhandlingar och diskussioner, säger Olav Breivik.
Anders Byqvist, ombudsman för Väg- och ban i Sundsvall, har skött den svenska delen av förhandlingarna. Han tycker Mika är ett modigt företag som vågar visa att de tycker det är bra att samarbeta med fackförbund.
– Det är ett bra första steg att fackföreningarna i Norge och Sverige har pratat ihop oss till en samsyn. Det är ett gränsöverskridande avtal, säger Anders Byqvist.
Avtalet har slutits mellan Mika, Norsk Arbeidsmandsforbund (Naf) och Seko. Det är totalt cirka 120 personer som tar del av avtalet varav 6 är svenskar i dagsläget.