– Det är skönt att det är klart och att vi fick ett positivt besked. Det sprider sig alltid en oro ombord innan beslutet är fattat. Nu rullar det på i sju år framåt, säger Sivert Lindstedt som är klubbordförande i Destination Gotland.
Upphandlingen av Gotlandstrafiken från 2009 påbörjades redan i slutet av juni 2005. I mars 2006 avbröt Rikstrafiken upphandlingen efter att inte ha fått in ett enda anbud när anbudstiden gick ut.
I slutet av september 2006 slog Rikstrafiken fast nya riktlinjer för upphandlingen och presenterade ett nytt underlag för anbud. Efter att Tallink och andra utländska rederier visat intresse för att lämna anbud ändrades de svenska reglerna för sjöfartsstöd, för att svenska rederier skulle få samma konkurrenssituation som de utländska. När den nya anbudstiden gick ut i januari i år fanns minst ett anbud, även om det var hemligt hur många.
Sedan hamnade förhandlingarna i långbänk. Beskedet som väntades före halvårsskiftet kom först idag. Då visade det sig också att Destination Gotland varit ensamma om att lägga anbud.
Med upphandlingsöverenskommelsen är det också klart att trafiken ska bedrivas på samma linjer som idag, Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn, och med samma höghastighetsfärjor.
– Trafiken kommer att fortsätta i princip som idag, så som allmänheten och näringen på Gotland har krävt. Det ska bara rulla på. I det nya avtalet kan rederiet också sätta in ett fjärde fartyg, den gamla snabbfärjan som gick till Öland i somras, vid trafiktoppar. Det är också positivt, för det kan ge fler arbetstillfällen. Nu kan vi fira jul i lugn och ro, säger Sivert Lindstedt.
Destination Gotland har kört färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet på uppdrag av staten sedan år 1998. Rikstrafiken har skött upphandlingen sedan år 2000.