– Seko redovisade vårt förslag till lösning i remissvaret till den statliga utredningen redan 2004. Vi hade inte väntat oss en proposition som går ut på att upphandla betaltjänster. Vi trodde att socialdemokraterna förstått att upphandling inte är något bra alternativ. Alla exempel visar att det blir dyrare och det är kunderna till syvende och sist som får betala, säger Margaretha Rosén som är ordförande i Seko inom Svensk Kassaservice.
I ett brev till de bägge ministrarna Ulrika Messing och Thomas Östros på Näringsdepartementet kräver företagsfacket i Svensk Kassaservice att staten åtminstone tar ansvar för en värdig avveckling.
– Vi har skickat med delårsredovisningen för Svensk Kassaservice också. Utredningens siffror är inte relevanta idag. Under årets nio första månader uppvisade Svensk Kassaservice ett plus på 164 miljoner. Det är långt mycket bättre än den målsättning om ett nollresultat i år som fastslogs när bolaget bildades.
Medelåldern bland de 1.500 anställda inom Svensk Kassaservice är 58 år. 90 procent av dem är kvinnor.
– Vi hoppas på en rättvis behandling. När försvaret gjort nedläggningar har man gett officerarna lite socker på gröten. Men det var kanske för att de var män. Nu får vi se hur staten behandlar kvinnorna i Svensk Kassaservice.