– Helt oacceptabelt. Det är tredje gången en gisslanövning går överstyr, säger ombudsman Roal Nilssen. Han tillägger att man måste gå igenom den här typen av övningar noga med personalen.
– Det är självklart viktigt att man har så realistiska övningar som möjligt men de berörda måste bli informerade i förväg annars kan de få skador som är svåra att reparera.
Den här gången var det säkerhetsgruppen på Tidaholmsanstalten som agerade gisslantagare.
Ingen i personalen kände till ”gisslanplanerna” och flera chockades så svårt att de har behövt psykologhjälp efteråt.