Mellanpåslaget är en arbetstunnel mitt på åsen där Åsa får vila i två månader för service. Därefter fortsätter borrandet.
Man har nu borrat 2522 meter tunnel vilket är drygt 50 procent av Hallandsåstunneln.
Bygget planeras vara klart 2012 till en kostnad av 7,5 miljarder kronor. För tillfället ligger man ungefär ett halvår efter planeringen.