Luftfartsverket fördjupar sin studie av Jönköpings, Karlstads och Norrköpings flygplatser. Vad slutresultatet blir vet ingen ännu. Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke säger att det man tittar på är både lönsamhet och om den totala kostnaden för resenären är högre än vad den skulle varit med bil eller tåg.
De andra flygplatserna som ingått i undersökningen, Kalmar, Ronneby, Sundsvall-Härnösand och Ängelholm, kommer det inte att vidtas några åtgärder mot för tillfället. När det gäller Halmstads flygplats pågår diskussioner mellan Luftfartsverket, som driver flygplatsen på uppdrag av kommunen, och Halmstad kommun, som äger flygplatsen, om fortsatt samarbete.