– Blidösundsbolaget har brutit mot ett system som är avsett att garantera säkerheten. Anmälningar av det här slaget är mycket ovanligt. Jag kan inte komma ihåg när det skedde senast. Vi har haft enskilda fall med felaktiga uppgifter om sjötjänstgöring som jag kan komma på, men inte på det här sättet, säger sjösäkerhetsdirektör Johan Fransson på Sjöfartsinspektionen.
I våras anmälde Seko sjöfolk att Blidösundsbolaget vid ett flertal tillfällen mönstrat tre namngivna personer som styrman, trots att de utfört arbete som matros. I vissa fall stod de också mönstrade som styrman trots att fartyget inte var i trafik.
På samma sätt mönstrades anställda i ekonomiavdelningen som jungmän, utan att utföra arbete på däck, hävdar facket i sin anmälan till Sjöfartsinspektionen.
– Ytterst är det en säkerhetsfråga. Rederiet har mönstrat folk i felaktiga befattningar för att de ska få ut behörigheter som styrman respektive matros. Men att få ut ”behörigt sjöfolk”, som saknar den yrkeserfarenhet som krävs för en behörighet är en säkerhetsrisk, säger Chang Strömberg som är ombudsman på Seko sjöfolk.
Under sommaren har Sjöfartsinspektionen kontrollerat rederiets procedurer för mönstring och säkerhetsutbildning för de anställda och konstaterat brister på fyra punkter:
• Rederiet har rapporterat in för mycket sjötid för viss personal. De som tjänstgjort på mer än en båt samma dag har fått tillgodoräkna sig en sjödag per båt. En normal sjöarbetstid i bolaget ligger på fem månader per år, de sjömän som granskades hade åtta-tolv månaders sjötid per år.
• Rederiet har mönstrat ekonomipersonal på samtliga bolagets båtar som jungmän, trots att de inte utfört arbete på däck.
• Rederiet har mönstrat matroser som styrmän, trots att de inte utfört styrmansarbete.
• Säkerhetsutbildningen genomfördes genom att besättningsmedlemmarna fick en interaktiv CD-skiva, som tog 1,5-2 timmar att gå igenom.
Blidösundsbolaget har efter ett föreläggande från Sjöfartsinspektionen rättat till bristerna.
– Nu återstår för oss att titta på de besättningsmän som har berörts, för att se om de fått ut behörigheter på felaktiga grunder. Vi vet inte hur många och vilka det är än, säger sjösäkerhetsdirektör Johan Fransson.
När den utredningen är klar återstår att ta ställning till vad som sker med behörigheten för dem som fått ut den på felaktiga grunder.
– Det finns regler om gynnande förvaltningsbeslut; har myndigheten gjort fel så gäller beslutet i alla fall. Men man kan upphäva ett gynnande beslut om det finns fara för säkerheten. Principiellt innebär det en säkerhetsrisk, men vad det inneburit i det enskilda fallet kan jag inte uttala mig om än.
• Är det vanligt med felaktigt inrapporterade sjötider i den här typen av sjöfart?
– Det vet vi inte. Vi blev uppriktigt sagt förvånade. Men det kan inte uteslutas och vi måste kontrollera hur tjänstgöringstiderna redovisas till myndigheten, säger Johan Fransson.

Brott mot vilotider
I augusti gjorde Seko sjöfolk ytterligare en anmälan. Nu om brott mot vilotiderna.
– Vi har uppgifter om att anställda arbetat upp till 110 timmar per vecka under hela juli månad. Och vi har ingen anledning att tro att de jobbat mindre under de andra sommarmånaderna. Det ger väldigt långa arbetsdagar, säger ombudsman Chang Strömberg.
110 timmars arbetsvecka är 19 timmar mer än sjömän tillåts arbeta enligt lag, och 12 timmar mer än det lagenliga undantag som fack och arbetsgivare kommit överens om.
Frågan aktualiserades av att ms Sjögull gick på grund i slutet av juli och Seko sjöfolk vill att Sjöfartsinspektionen utreder om det finns något samband mellan olyckan och de långa och olagliga arbetstiderna.
Utslaget på sju dagar ger 110 timmar en daglig arbetstid på 15 timmar och 40 minuter. Det ger ingen dygnsvila på elva timmar som lagen kräver.
Den anmälan utreds fortfarande av Sjöfartsinspektionen.