Den 24 maj invigdes ett datasamarbete, via en krypterad länk, mellan den svenska sjötrafikcentralen på Muskö och den finska motsvarigheten i Åbo. Därmed kan båda länderna se varandras bilder av sjötrafiken, vilket ska ge större sjösäkerhet och en bättre möjlighet att upptäcka miljöbrott.