Konkurrensen införs i tre steg, Från 1 juli i år släpps helg- veckoslutstrafiken fri, från den 1 oktober tillåts gränsöverskridande persontrafik och exakt ett år senare, oktober 2010 öppnas Banverkets alla spår för full konkurrens.
Enligt regeringen leder beslutet till ökat tågresande. Under riksdagsdebatten ställdes frågan upprepade gånger hur det sambandet egentligen ser ut, men frågan lämnades obesvarad och oppositionen varnade för att fler bolag på samma spår leder till problem för resenärerna när tidtabeller, biljettsystem, övergångar, förseningar ska hanteras i samarbete mellan konkurrerade bolag.
Hur detta ska gå till i praktiken är ännu inte bestämt. Inte heller är det bestämt hur konkurrensen ska se ut i praktiken. Utrymmet på spåren är ju begränsat och på de mest lönsamma delarna är det redan brist på kapacitet. Nu blir det Banverkets sak att föreslå ett system för att fördela spårlägen till hugade spekulanter.
Oppositionen var kritisk till att så många frågor lämnats obesvarade och att regeringen inte lyckats visa hur resenärerna gynnas av en total konkurrens, mer än att de hoppas på ”dynamiska effekter”, Några europeiska exempel finns inte, inte heller England har gått så långt som Sverige kommer att göra.
Lokföraren och SEKO-ombudet Göran Sandström har i en debattartikel tillsammans med riksdagsledamoten Karin Svensson Smith (MP) hänvisat till Konkurrensverket som säger att konkurrens på spåren bara kan bli meningsfull om det finns ledig bankapacitet, villkoren är rättvisa (ingen får bidrag alternativt att alla får samma subventioner) och att alla EU-länder avreglerar”. Ingen av dessa förutsättningar är uppfyllda.
I en kommentar till utredningen sa Sekos förbundsordförande Janne Rudén att den konkurrens som redan finns gjort tillvaron besvärligare för resenärerna och medfört en stark press nedåt för de järnvägsanställdas villkor.”