– Som det är i dag finns nästan inga heltider längre på grund av vikande kundvolymer och volymerna fortsätter neråt. Det blir förödande för privatekonomin att gå till a-kassa eller i pension om man drar ner ännu mer på arbetstiderna.
– Det finns ett problem till med minskande volymer. Det har gjort att ensamarbetet har ökat och med det riskerna för rån. Inte bara på landet utan även inne i städerna.
Förslaget om Svensk Kassaservice ger henne dubbla känslor.
– Det är skönt att få besked efter en så lång väntan. Idag är det konstgjord andning, situationen håller inte längre. Samtidigt gör det mig både fundersam och förbannad att man bara nämner personalen på två rader i en 36 sidor lång promemoria.
Kerstin Ståhl kräver att staten tar ansvar för avvecklingen och inte lämnar allt i knät hos Posten. Den höga medelåldern bland de anställda kräver större insatser.
– När det gällde försvaret gick staten in med stora pengar till omställning. Men det är ju ett mansdominerat område. Nu handlar det om 1.200 mestadels deltidsarbetande kvinnor, lojala och hårt prövade människor som måste behandlas med respekt.