– Vi ska prova systemet i Ånge och Vännäs. Tanken är att helst få så många som hoppar på det här att det kan minska helgarbetet för de andra. Idag jobbar alla varannan helg, säger Bo Swedberg från företagsfacket som sitter med i den arbetsgrupp som tagit fram formerna för försöket.
De som anmält sig för ständigt helgarbete får sin arbetstid koncentrerad till fyra arbetsdagar per vecka. Därmed kan arbetsveckan inte starta tidigare än klockan 10.00 på fredag förmiddag och inte sluta senare än klockan 16.00 på måndag.
– Jag tror att det här sättet att arbeta kan vara attraktivt i vissa perioder i livet. Försöket sker bara bland lokförarna, men det finns inget som hindrar att man gör likadant på den stationära sidan.
De som valt att delta i försöket har inte bundit sig för någon bestämd tid, utan kan när som helst hoppa av och återgå till att som vanligt.
– Tanken är att köra året ut i ett första skede. Sen ska vi göra en första utvärdering. Om det blir ett avtal om att permanenta det ständiga helgarbetet ska vi diskutera veckoarbetstiden för den gruppen.
Arbetsgruppen tittar också på möjligheten att lägga till kriterier i det önskemålsstyrda systemet för arbetstidsscheman som finns i Green Cargo för att göra det mer attraktivt.
– Idag kan man till exempel inte påverka vilotiden på hemmastationen. Blir det endast elva timmar många gånger i följd är det inte så bra när man har barn. Vi ska också titta på möjligheten att låsa vissa lediga tider redan på de preliminära schemana. I dag kan vi bara planera en månad i taget.
Ytterligare ett försök ska göras med arbetiderna. Det bygger på ett annorlunda skiftarbetessystem som tillämpas vid Stora-Enso i Kvarnsveden. För det ändamålet tillsätts en ny arbetsgrupp i Borlänge.