Genom att bolagisera Banverket Produktion och höja kravet på lönsamhet ska det bli ”mer järnväg för pengarna”. Ökad konkurrens ska pressa priserna ytterligare.
Innan bolagiseringen kan genomföras bör en del av Banverkets Produktions verksamhet knoppas av, skriver utredningen. Bland det som ska bort finns utbildning och tillgång till vissa maskiner.
Utredningen anser också att Banverket måste bli bättre på upphandling.
– Utredningens analyser stämmer till viss del, men slutsatserna är helt tokiga. Det är fundamentalt feltänkt, säger Jörgen Lundström, Seko:s representant i företagsfacket.
Han vänder sig emot tanken att det ska bli mer järnväg för pengarna, det vill säga billigare att bygga och underhålla, genom att höja avkastningskravet.
– Det kommer att gå ut över säkerheten, miljön, kvaliteten och de anställdas arbetsvillkor. Tågförseningar och elolyckor har redan ökat och kommer att öka i takt med att priset pressas och avkastningskraven ökar.
Banverket Produktion lägger redan idag anbud på bland annat servicekontrakt och betraktas som vilken entreprenör som helst. Konkurrerande företag anser att verksamheten har för låga avkastningskrav och därför kan pressa priserna. Att höja lönsamhetskravet för Banverket Produktion är fel väg att gå, enligt Jörgen Lundström.
– Om Banverket vill ha mer järnväg för pengarna så vill ju alla entreprenörer, inklusive ett bolagiserat Banverket Produktion, ha ”mer pengar från järnvägen”.
Jörgen Lundström anser att Sverige borde lära av misstagen i Nya Zeeland och England.
– Där var bolagisering och senare privatisering av järnvägen en katastrof. I Nya Zeeland fick staten betala dubbelt så mycket för att köpa tillbaka spillrorna det man tidigare sålt ut.