Frida Hedfors arbetar som städerska vid försvarets anläggningar i Vaxholm. Det har hon gjort i 15 år.
Från början var hon anställd av Fortverket men för tre år sedan gjorde sig Fortverket av med all egen städpersonal och lokalvården lades ut på entreprenad. Det franska storbolaget Sodexho tog över med en avtalstid på tre år.
När det i år var dags för ny upphandling förlorade Sodexho och istället tog Samhall över.
Eftersom den nya entreprenören redan hade egen städpersonal varslade Sodexho sina anställda om uppsägning.
För Frida och kollegan Monika Ånfeldt som varit statligt anställda i Fortverket skulle det så kallade efterskyddet i det statliga Trygghetsavtalet gälla. Efterskyddet gäller i fem år efter att man slutat sin statliga anställning och betyder att förmånerna från Trygghetsavtalet gäller även om man blir arbetslös från en ny arbetsgivare. Bara det sker inom fem år.
Trygghetsavtalet ger bland annat möjlighet till ledighet med lön under uppsägningstiden för att praktisera eller gå utbildning.
Det är också möjligt att få hjälp till yrkesutbildning eller studier på grundskole- eller gymnasienivå.
Både Frida och Monika hade funderat på att börja läsa och om de skulle bli uppsagda kunde de alltså, tack vare efterskyddet i Trygghetsavtalet, få hjälp med det.
– Jag ville läsa in gymnasiet. Det hade varit en möjlighet att hitta en annan bana i livet. Att börja med någonting helt annat, säger Frida.
Men när det var informationsmöte på jobbet om vad som skulle hända kom kallduschen.
– Då fick vi veta att efterskyddet i Trygghetsavtalet inte längre gäller oss, berättar Frida.
Orsaken är att LO slutit ett avtal om omställningsstöd för privatanställda arbetare på hela den svenska arbetsmarknaden. LO-avtalet gäller från 1 september i år, 2004, samtidigt som det statliga Trygghetsavtalet fortfarande finns kvar. Problemet är dock att efterskyddet i Trygghetsavtalet inte gäller när det finns ett annat trygghetssystem på arbetsplatsen.
Eftersom LO-avtalet omfattar anställda vid Sodexho så gäller alltså inte längre det femåriga efterskyddet för Frida och Mona.
– Jag tänker på alla civilanställda inom försvaret som ska privatiseras på många håll i landet. Som exempelvis lokalvårdare och personal som arbetar i militärrestaurangerna. Där kommer inte efterskyddet att gälla vid nästa upphandling, säger Frida.