Avregleringen ska genomföras i tre steg och börjar redan i sommar med att marknaden öppnas för helgtrafik på de sträckor som staten förvaltar.
I höst släpps den internationella trafiken fri och den 1 oktober 2010 öppnas marknaden helt. Infrastrukturminister Åsa Torstensson räknar med att avregleringen är fullt genomförd år 2012.
Syftet med förändringen är, enligt regeringen, att avreglering och fri konkurrens ska ge bättre service och lägre priser.
Seko:s ordförande Janne Rudén säger i en kommentar att med fri konkurrens kommer servicenivån tvärtom att minska. Dessutom riskerar villkoren för personalen att bli sämre.
– Den redan hårt konkurrensutsatta persontrafiken i Sverige har inneburit just detta.
Ännu är inget klart om hur fördelningen av tåglägen, avgångstider, ska gå till.
– Banverket har fått i uppdrag att hitta metoder för det, säger Åsa Torstensson.