1997 delades det franska statliga järnvägsbolaget SNCF i två.

Det nya företaget RFF tog över järnvägsnätet och skulle sköta underhållet av rälsen, medan SNCF behöll kontrollen över transporterna.

Men snart tar man steget tillbaka. Nästa år ska regeringen presentera en omfattande reform för järnvägen, och de båda enheterna ska slås ihop igen. Det meddelade transportministern Frédéric Cuvillier häromdagen.

Ett av målen för femton år sedan var att förbereda järnvägen för EU:s krav på fri konkurrens. Men det var också ett sätt för franska staten att göra sig av med en annan stötesten på EU-nivå.

RFF tog över stora delar av SNCF:s skuld, och bolagsbildningen gjorde att den hamnade utanför statskassans ramar.

– Ja, den här historien är ju komplicerad, säger järnvägsarbetaren David Donnez..

Hans eget fack CGT, det största hos SNCF, var i alla fall motståndare mot klyvningen redan 1997. På den punkten har ingenting förändrats.

– Vi hade ju rätt. Det har inte fungerat. Istället har det blivit mycket dubbelarbete, och ständiga konflikter, säger han.

Som exempel nämner han en lokal järnvägslinje i nordöstra Frankrike som går mellan städerna Nancy och Metz, där han själv jobbar.

– När SNCF hade hela ansvaret kunde vi anpassa underhållet efter avgångarna. Vi gjorde regelbundna arbeten på rälsen för att inte störa trafiken. Nu kan RFF kräva att hela linjen ska stängas av en hel dag, säger han.

David Donnez berättar också om hur flera olika personer på en och samma järnvägsstation i onödan kan göra ungefär samma övervakningsjobb.

RFF, som inte har många egna anställda, tvingas dessutom ofta låna in folk från SNCF.  

Nyheten om en förändring av organisationen av järnvägstransporterna både oroar och väcker förhoppningar.

– Vi hoppas ju att den nya vänsterregeringen verkligen vill satsa på järnvägen. För oss har det alltid varit viktigast att den offentliga sektorn utvecklas efter befolkningens behov. Men under de senaste åren har godstrafiken minskat kraftigt, trots miljökraven, och inom persontransporterna satsar man framförallt på de stora lönsamma linjerna, säger David Donnez.

Samtidigt är personalen orolig över vad fusionen kommer att innebära i form av anställningar, och arbetsmiljö.  De båda bolagen dras fortfarande med en stor skuld.

Enligt transportministern ska personalens villkor ses över, men lovar överläggningar med facken.

På SNCF:s huvudkontor i Paris säger man att ett konkret lagförslag kommer att läggas fram till våren.