Ledningen misstänks för att grovt ha åsidosatt säkerhetskraven när den i vintras inte stoppade driften trots att den kände till allvarliga fel i reaktorn.
Det var när en ny typ av vattenblandare till kylsystemet Barsebäck 2 gick sönder som ledningen ändå fortsatte driften i tolv dagar. Oansvarigt tyckte Statens Kärnkraftsinspektion och anmälde Barsebäck till åklagaren som nu alltså inleder en förundersökning. Den kommer att vara färdig tidigast om ett år, enligt åklagaren.
ulf.ek@seko.se