Trots att det finns regler i lagen om anställningsskydd som ska ge den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist företrädesrätt till ny anställning, blir allt färre återanställda. Det framgår av avhandlingen ”Företrädesrätt till återanställning”.
Bristande kompetens anger arbetsgivarna oftast som skäl till att man inte återanställer dem som har förtur. Enligt avhandlingen anser de flesta arbetsgivarna att bestämmelserna om företrädesrätt utgör ett hinder för flexibilitet och rekrytering av önskad kompetens i företagen.
Umeåforskaren Carin Ulander-Wänman menar att arbetstagare med företrädesrätt har en svag rättslig position, och att de är underordnade både arbetsgivarens och den fackliga organisationens prioriteringar och beslut. Hon tror dessutom att det rättsliga skyddet för arbetstagarna kan försvagas ännu mer i framtiden.
För att stärka den enskilda arbetstagaren måste det till juridiska förändringar eller kompletteringar.