– Rederiet har lovat betala ett antal miljoner till den tyska bank som har fordringar på dem, men det är inte slut med det. Det finns ju fler som ska ha pengar av rederiet. Värst är det för de fem sjömän som är kvar ombord. Fartyget ligger för ankar utanför Oskarshamn och de har ingen värme ombord. Den press de är utsatta för från sin arbetsgivare kan vi inte ens föreställa oss. Jag hoppas för besättningens skull att något händer nu, säger Annica Barning som är ITF-inspektör i Seko.
När Fortuna Australia kom till Oskarshamn för att lasta den 5 mars, sattes fartyget i blockad för att Seko och Transport för att det saknades kollektivavtal för besättningen. Blockaden mot fartyget prövades av Arbetsdomstolen på försommaren. AD gav facken rätt gentemot den turkiska arbetsgivaren, men ägaren har ännu inte skrivit på något kollektivavtal för sjömännen ombord.
Sedan i april ligger fartyget också i kvarstad genom Kronofogdemyndigheten, som bevakar fordringsägarnas rättigheter. I augusti uppgick skulderna till närmare 40 miljoner kronor.