-Det är sanslöst och fullständigt horribelt att man betalar ut sådana summor till cheferna, säger Janne Persson, ordföranden vi Sekoklubben.
I det gemensamma uttalandet från facken påminner man om att ledningen för Fortum brukar hänvisa till fyra värdeord som ska vara ledande för de anställda i arbetet. Orden är Rena händer, Kallt huvud, Varmt hjärta och ett Öppet sinne.
Det nu avslöjade optionsprogrammet har gjort att värdeorden för många anställda som förbjudits att äta mer än två äpplen i veckan fått en helt ny innebörd.
– De här orden har smutsats ner av ledningens girighet, menar fackklubbarna.
Ungefär en tredjedel av Fortums omsättningen kommer från den svenska delen av företaget där cirka 4.000 anställda arbetar.
Hur många av de svenska cheferna som fått det av optionsprogrammet kan inte Ann Lindell Saeby, Fortums svenske informationschef, svara på.
– Programmet omfattar 350 av företagets nyckelpersoner oavsett nationallitet vilket betyder att det också är svenska chefer med, säger hon.
Vem som fått del av programmet har varit beroende av vilka som nominerats av affärsområdeschefer och enhetschefer.
– De som omfattats har varit chefer på olika nivåer men också experter och andra nyckelpersoner med stor potential, säger Ann Lindell Saeby.