I och med att affären träder i kraft blir ett avtal som Fortum tidigare undertecknat med Esbo stad giltigt. Avtalet innebär att Fortum också köper Esbos Eon-aktier vilket sammantaget betyder att Fortum får 99,8 procent av aktierna i Eon Finland.