Kolenergo har stora vattenkraftstillgångar främst på Kolahalvön i nordvästra Ryssland. Bolaget säljer och distribuerar årligen 11 TWh elkraft. Affären beräknas bli klar under första kvartalet 2006 efter att styrelsen i det säljande bolaget samt berörda myndigheter gett sitt formella godkännande.