– Vi förstår inte varför man väntade tills fartyget gått under innan man började vinscha upp besättningen. Då var de utmattade och nedkylda av att ha klamrat sig fast vid fartygssidan i fyra timmar.