Det säger Janne Rudén, Sekos förbundsordförande.
Han menar att det finns ett starkt tryck ute bland medlemmarna för att lämna a-kassan eftersom höjningen av avgiften handlar om väldigt mycket pengar för många.
– Och en förtroendevald har ju samma frihet som en vanlig medlem fritt välja.
Trots det tycker Janne Rudén att en förtroendevald ska tänka ett par gånger till innan han eller hon tar beslutet att lämna a-kassan.
– Förtroendevalda ska vara goda föredömen. Det ligger i rollen. Då får man utifrån den tesen hantera situation.
Kan då en förtroendevald som lämnat a-kassan vara ett gott föredöme?
– Ser man på helheten och ser man på idén med föreningen så får man problem med att hävda att det är det goda föredömet. Sedan finns det alltid enskildheter i det här. Det är svårt att i alla lägen generalisera.
Men grunden för föreningen är ju att vi har en a-kassa och att vi har en facklig verksamhet. Och det hänger ihop.
I ett brev till de förtroendevalda som lämnat a-kassan skriver Janne Rudén: ”Jag måste säga att jag är minst sagt förvånad. Jag trodde inte att jag skulle få uppleva att en fackligt aktiv valde att inte bidra till den solidariska finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen.”
Av de sammanlagt 297 förtroendevalda som lämnat a-kassan är det framförallt personer födda på 40-talet som valt att utträda. Där finns 224 stycken. Men även yngre personer har lämnat och 40 stycken är födda på 50-talet.
Branschvis så är det en klar övervikt på postbranschen där drygt en tredjedel, eller 109 stycken, av de förtroendevalda har lämnat a-kassan.
Janne Rudén menar att protestera mot regeringens höjning av a-kasseavgiften genom att lämna a-kassan är kontaproduktivt. ”Ju fler som lämnar vår a-kassa, desto högre kommer egenavgiften att bli. De grupper som kommer att drabbas är lågavlönade, medlemmar med otrygga anställningar och anställda som arbetar inom områden där framtiden är osäker” skriver han.
Brevet avslutar han med: ”Jag är djupt oroad över denna utveckling. Jag hoppas att du väljer att ompröva ditt beslut och ansöker om ett nytt medlemskap i a-kassan.”