Lönerapporten, som LO släppte idag och som kartlägger åren 1995-2005, visar att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän består. Förra året hade tjänstemännen 43 procent högre lön än arbetarna. Omräknat till pengar blir det 8.300 kronor.
När det gäller skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner är det faktiskt så att kvinnornas löner ökat lite mer än männens. Men skillnaden är ändå stor.
Enligt Erland Olausson är diskrimineringen i LO-yrken liten när det gäller lika lön för lika arbete. Däremot är det konsekvent så att kvinnodominerade branscher är lågavlönade.
– Skillnaderna går inte mellan förbunden, utan mellan olika avtalsområden. Ska man göra något åt problemet räcker det inte med åtgärder inom ett område. Förbunden måste komma överens om hur problemet ska lösas, säger Olausson.
Sekos förbundsordförande Janne Rudén tror att en särskild kvinnopott skulle kunna vara lösningen på den lönemässiga diskrimineringen av kvinnor.
– Till exempel skulle en tiondel mer av varje avtalspott kunna vara vikt till kvinnor, säger Janne Rudén. Det går ju inte att bara fortsätta prata om att kvinnor diskrimineras och sedan inte göra något. Då skriver man under på att man tycker det är rätt. Någon gång måste man ta tag i frågan. Och en särskilt riktad pott kan vara ett sätt.