– Mötet gav ingenting. Ministern är inte insatt i frågorna och kan inte förklara underlaget för propositionen. Det finns inga bevisbara ekonomiska effekter av en omorganisation här, det handlar om något annat.
Det säger Dick Årebrink som är ordförande för Seko Försvar i Göteborg som slåss för att rädda både Amf4 i Göteborg och helikopterdivisionen på Sävenäs.
Att lägga ner marinens verksamhet i Göteborg handlar istället om att rädda Karlskronavarvet, hävdar såväl facken som företrädare för Göteborgs kommun.
– Det här är ingen försvarsproposition, det är en varvsproposition, dundrade kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson.
Försvarsministern menade att dagens hotbild kräver att staten förstärker det civila samhällets behov istället för försvarets. Ett argument som Dick Årebrink inte köper.
– Att skicka över verksamheten till Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Polisen, Tullen, Kustbevakningen och andra kostar bara skattebetalarna ännu mer. Försvarets helikoptrar har inga väderrestriktioner; hur ska sjöräddningen fungera med civila helikoptrar?