Ännu finns ingen helt fastställd lista över vilka förband som ska avvecklas. Däremot presenterades en lista över de förändringar som diskuteras för förbandscheferna.
Så här ser förslaget ut i dag, region för region:

Region nord:
• Luleå garnison avvecklas. En stridsflygsdivision och en basbataljon flyttas till F7.
• Arvidsjaur avvecklas. Jägarförbanden samordnas istället i Kvarn i Östergötland.
• Sjöstridskompaniet i Härnösand avvecklas.

Region ost:
• Uppsala garnison avvecklas. Stridsledningbataljonen och stridsledningsskolan flyttas till Ledningsregementet i Enköping. Utvecklingsenhet luftstrid och flygbefälsskolan flyttas till F 7 i Såtenäs och och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum flyttas till Livgardet i Kungsängen.
• Visby: Bastropp och sjöstridskompaniet avvecklas.

Region väst:
• Karlsborgs garnison avvecklas. Specialförbanden flyttas till Såtenäs, underrättelsebataljonen ISTAR flyttas till Kvarn.
• Såtenäs: Ledningsenhet/stridscentral avvecklas.

Region syd:
• Eksjö garnison avvecklas. Ingenjörsbataljonen flyttas till Boden och Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, flyttas till Revingehed.
• Sjöstridskompani Malmö avvecklas.
• Sjöstridskompani Karlskrona avvecklas.
• Marinens musikkår i Karlskrona avvecklas.

Dessutom avvecklas nio utbildningsgrupper inom hemvärnet.
Den 15 maj ska Försvarsmakten lämna in en plan till regeringen för hur man ska uppnå balans i ekonomin från och med år 2010. I juni ska ännu mer underlag för besparingar och rationaliseringar lämnas in.
Först den 15 september väntas de konkreta förslagen på förändringar. Då Försvarsmakten lämna underlag till regeringens kommande inriktningsproposition för försvaret.
Försvarspropositionen beräknas hamna på riksdagens bord i december.