Regeringen beräknas fatta beslut om propositionen nästa vecka.
Enligt försvarsministerns pressekreterare, Paula Burrau, kommer förhandlingarna att handla om nivån på besparingarna. Och utan att kunna lova något så säger hon att listan på nedläggningshotade regementen kommer att ligga fast.