Det var sammanlagt nio orter som var med och tävlade om att få det nya centrallagret.
Förutom Arboga var Katrineholm, Norrköping, Nyköping, Ronneby, Skövde, Strängnäs, Västerås och Örebro med och la anbud.
Utredning har tittat på olika faktorer som exempelvis närhet till europaväg, flygplats, järnväg, tillgång på arbetskraft och befintliga byggnader.
De olika faktorerna har gett olika poäng som räknats samman och resulterat i att valet föll på Arboga.