I samband med förbandsnedläggningar under 2000-talets början, köptes karriärutvecklingsprogrammet Lok in av Försvarsmakten. Detta för att hjälpa medarbetare att komma vidare i arbetslivet, både internt och externt.

Nu personaldirektören ha ett program som är mer fokuserat på här och nu, och vad den anställde kan göra inom Försvarsmakten.

– Några känner kanske att det är någonting som skaver. Man kanske har tröttnat på sina arbetsuppgifter, hamnat i en negativ spiral, och går och gnäller på sitt jobb, säger Nina Hillgren på ledningsstabens personalavdelning.

Nina Hillgren.

Därför togs Kick fram, som i mångt och mycket går ut på att behålla anställda, i stället för att tappa personer med kompetens och erfarenhet till andra arbetsgivare, förklarar Nina Hillgren, som har varit projektledare för Kick.

– Det här är ingen rättighet, men känner man att det är någonting som inte riktigt funkar i arbetslivet så kan man genomföra en Kick. För att hitta nya vägar, och infallsvinklar och öppna upp lite grann inför nya insikter om vad man är bra på eller hellre skulle vilja göra.

Skälen till att göra om Lok till Kick var att avtalen med leverantörerna gick ut 2020. Försvarsmakten såg då chansen att själva äga den nya modellen och sköta allt in house, och därigenom spara in på licenskostnader.

Kick: Så här går det till

  • En ansökan måste göras för att få gå Kick och det är bara kontinuerligt anställda inom Försvarsmakten som kan gå programmet.
  • Först ska man vända sig till sin chef innan en ansökan görs. Frågan om man vill genomföra Kick ska även ställas i ett medarbetarsamtal.
  • Programmet tar 2-3 månaders och leds av en handledare, som man har 5-10 möten med, beroende på behov.
  • Det är upp till den anställde att efter att ha avslutat Kick själv söka en ny tjänst inom Försvarsmakten, eller efterfråga andra arbetsuppgifter på ens nuvarande arbetsplats.
  • Programmet sker under arbetstid och är alltså löneberättigande.
  • Det finns ett begränsat antal platser, och därför kan man få behöva stå i kö för att gå programmet.
  • Försvarsmakten räknar med att cirka 200 anställda ska få gå Kick per år.
  • Om man behöver pengar för att gå en utbildning som kostar pengar, går det att söka medel genom Försvarsmaktens avtal om lokala omställningsmedel (LOM). 
  • Försvarsmaktens karriärutvecklingsprogram, Kick, lanserades i år (2021) och står för kompetens, inspiration, coaching, karriär. Initiativtagare var ledningstaben och personaldirektören.

Fakta: Seko Försvar

Seko Försvar organiserar medlemmar inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FMV, MSB.

Vanliga arbeten är inom service, administration, förråd, verkstäder, utbildning, kök samt militär personal och tekniker.

Det finns cirka 2 000 medlemmar.

Källa: Seko