Det är socialdemokraterna, centern, kristdemokraterna och miljöpartiet i försvarsberedningen överens om. Den totala budgeten uppgår idag till cirka 40 miljarder per år.
Nedskärningarna genomförs troligen inte fullt ut förrän 2008.