Regeringen kom idag onsdag med sin skrivelse om hur försvaret ska styras framöver. Statens roll blir mindre och industrins roll blir större. I praktiken betyder det troligen att verksamhet kommer att läggas ut på entreprenad. Regeringen skriver att ”Det prövas om delar av verksamheten inom Försvarsmaktens logistik kan föras över till industrin …”. Dock är det inte aktuellt att göra ett bolag av Försvarsmaktens logistik, FMLOG.