Hur stor andel som är civilanställd respektive militär personal är ännu inte klart. Några nya orter ska inte att läggas ner utan uppsägningarna ska ske på befintliga orter runt om i landet, erfar Sekotidningen.
Uppsägningarna beräknas börja nästa sommar så att uppsägningstiden för dem som har 12 månaders uppsägningstid löper ut sommaren 2010.