I Halmstad där man är först ut har dock inte Sekoklubbens ordförande Jörgen Stehn märk någon större oro.
– De flesta ser ganska positivt på förändringen och anser att det inte kan bli sämre än vad det redan är inom i Fm-log idag, säger han.
Sammanlagt är det ett hundratal anställda på 16 orter som kommer att gå över till Saab Aerotech under 2006 och 2007.
Sedan 1 oktober förra året driver Saab Aerotech verksamheten vid det som tidigare var Resmat i Arboga.
cirka 50 anställda arbetar med lagerhållning av försvarsmateriel för flyget, armén och marinen i ett av Europas största försvarsmateriellager.
Lars Åke Haglund är Seko-klubbens ordförande och han är försiktigt positiv till ägarbytet från statliga Fm-log till privata Saab Aerotech.
– Våra erfarenheter är i huvudsak goda. Jag tycker att vi får mer uppskattning för det vi gör idag jämfört med tidigare. Man har en bättre inställning till personalen, och jag upplever att avståndet till ledningen har minskat, säger han.
Till det negativa hör att man tappat en del förmåner som var kopplade till den statliga anställningen.
Möjligheten att välja att gå i pension vid 60 års ålder försvann direkt.
Likaså hade de tidigare försvarsanställda upp till 35 semesterdagar och det ville inte Saabledningen ha kvar.
Därför gjordes en avlösning i samband med ägarbytet.
För varje semesterdag som plockades bort fick man ett lönepåslag med 125 kronor per månad.
Personer som hade det maximala antalet på 35 dagar fick gå ner till 31 dagar.
I utbyte fick man 125 kronor per semesterdag och månad, dvs fyra gånger 125 kronor vilket gav 500 kronor per månad.
Personer med 32 dagar fick gå ner till 28 dagar medan de med 28 dagar fick 25 semesterdagar kvar.
Försvarsanställda som hamnar hos Saab Aerotech kommer även fortsättningsvis att finnas kvar inom Seko.