– Jag ser ingen anledning till att privatisera militärrestaurangerna. Risken finns att personalen får försämrade arbetsvillkor och därför är vi emot det här, säger Lars Johansson, Seko-ombudsman med ansvar för försvarsfrågor.
Arbetet med att konkurrensutsätta militärrestaurangerna har pågått under flera år. På försök har restaurangerna i Strängnäs och Skövde drivits av privata entreprenörer.
I en rapport gjord av Yvonne Gustavsson, chefen för ekonomistyrningsverket, föreslås att privatiseringen ska dras igång i stor skala.
Förutom de ovan nämnda orterna ska militärrestaurangerna i Stockholm, Linköping, Borensberg, Eksjö, Skillingaryd, Ronneby och Karlskrona privatiseras under 2006.