Mellan 300 och 350 värnpliktiga, bland annat flygbasjägare, har årligen utbildats vid Såtenäs. Utbildningen av bevakningshundar för flygvapnet har även varit förlagd till flottiljen.
Men till sommaren upphör alla värnpliktutbildning. Istället flyttas delar av verksamheten till F 17 i Ronneby respektive den nedlagda flottiljen i Uppsala.