Den nya Årstabron ska bidra till att lösa problemen med spårbrist söder om Stockholm. Bron började byggas år 2000 och är nu klar, till en kostnad av 1,5 miljarder kronor.
Bron har två spår och det andra tas i bruk under juni. Hans majestät konungen står för den officiella invigningen i slutet av augusti.