När den statliga utredningen ”Postmarknad i förändring” lämnades till regeringen i januari 2005, öppnade ensamutredaren Susanne Lindh för att förändra ägandet av Posten AB.
”Posten kan ha vilken ägare som helst. Det kan behövas nya konstellationer och delvis ett annat ägande.”, sa hon när utredningen presenterades och jämförde med telemarknaden och börsintroduktionen av Teliasonera.
Nu är verkligheten snart ikapp.

Post Danmark ligger steget före.
I slutet av maj 2002 tog danska folketinget beslut om att omvandla den danska Posten till ett aktiebolag. Redan då togs principbeslutet att ge regeringen rätt att sälja ut 25 procent av aktierna i bolaget till privata intressen.
Våren 2005 fick en enda spekulant ensamrätt på aktierna. Framför näsan på intressenter som tyska Deutsche Post och holländska TPG fick det multinationella riskkapitalbolaget CVC Capital Partner fick köpa 22 procent av aktierna. Resterande 3 procent såldes som särskilda medarbetaraktier.
CVC Capital Partner är ett kapitalfondbolag som har kontor i 12 europeiska och fem asiatiska länder samt i USA. De har agerat i Norden sedan början av 1990-talet.

När den nya koncernen står klar i slutet av året står danska staten och CVC gemensamt för 38,8 procent av kapitalandelarna, svenska staten för 58,2 procent samt det gemensamma bolagets anställda och ledning för 3 procent.
Men när det gäller inflytandefrågor får danska staten och CVC tillsammans lika stor röstandel som svenska staten.
I den gemensamma avsiktsförklaringen, som alla parter undertecknat, är ett av huvudvillkoren en börsintroduktion:
”Ägarna är ense att aktieägaravtalet skall innehålla mekanismer som reglerar den målsättningen att bredda ägargruppen genom en framtida börsnotering på OMX (Stockholm/Köpenhamn) inom 3-5 år.”

Sekos koncernfack på Posten ser affären som en ägarspridning, där svenska och danska staten blir dominerande huvudägare.
– I dag har man inte tagit ställning till om den svensk-danska postkoncernen ska börsintroduceras. Det här är en skrivning som ett riskkapitalbolag som CVC måste ha med, annars kan de inte vara med i affären. När och om frågan om en börsintroduktion kommer upp i den nya styrelsen, då ska vi ta ställning för eller emot, säger Affe Mellström, som är ordförande för Sekos koncernfack i Posten.
– Det här kan ta två vägar. Antingen kommer ägarna överens om en börsintroduktion eller så kommer CVC att lämna koncernen. Men Maud Olofsson var väldigt tydlig med att regeringen gör det här för att säkra Postens samhällsuppdrag. Det går inte ihop med en börsintroduktion.

Fackförbundet Seko är ingen vän av utförsäljning av statlig verksamhet. Seko vill se Posten som en stark inhemsk aktör på den svenska postmarknaden.
– Ska Posten klara sig framåt i tiden behövs en sån här konstruktion. Vi har inte fått information om någon börsintroducering. Jag ser inte att det skulle bli lättare att privatisera Posten i Sverige genom den här affären, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
– Risken hade varit större att Posten både i Sverige och Danmark skulle bli uppköpskandidater för tyska Deutsche Post utan samgående. Det hade blivit betydligt mycket mer skakigare. Dessutom ryktas det om ett samgående mellan norska och finska Posten.
– Det här innebär inte att vi ändrat ståndpunkt. Vi ser självklart helst att staten äger hela Posten.

Mer oroad är riksdagsledamot Eva-Lena Jansson (s). Hon satt tidigare i Sekos förbundsstyrelse och är tjänstledig från sin anställning på Posten medan hon sitter i riksdagen.
– Affären är ju som ett aprilskämt. Jag förstår hur koncernfacket tänker, men jag tycker att de tänker fel. Jag var väldigt kritisk när man bolagiserade Svensk Kassaservice. Då sa man att de kommer att få samma villkor om de gick över till det nya bolaget, men istället fick personalen 50-procentiga tjänster och sen blev de uppsagda.
– Nu blir min fråga: varför skulle den borgerliga regeringen behålla ett bolag som redan delvis ägs av danska staten och riskkapitalister? Jag ser en risk för att Posten säljs ut helt inför den fullständiga avregleringen av den europeiska postmarknaden. Och jag har ju inte hört några exempel hittills på att det blivit bättre när man förändrat ägarsituationen i de statliga bolagen.

Hela affären mellan Posten AB och Post Danmark/CVC Capital Partner är villkorad. Bland annat krävs att affären godkänns av danska regeringen och parlamentet, svenska regeringen och riksdagen samt CVC investeringskommitté. Därtill ska den godkännas av svenska, danska och EU:s konkurrensmyndigheter.