Svenskt Näringsliv räknar med att ett nytt pensionsavtal innebär kostnadsökningar med upp till sex procent och vill ha garantier för att LO-förbunden räknar av de kostnaderna i avtalsrörelsen för 2007. Såna garantier har de inte fått.