Räddningstjänsten vid Forsmark drevs tidigare av Synerco och personalen gick då på Sekos elavtal, alltså samma avtal som driftpersonalen vid kärnkraftverket.
I våras vann Synerco den nya upphandlingen och strax efteråt köptes företaget upp av Addici, ett företag som främst sysslar med fastighetsservice, reception, kundservice och telefonitjänster.
Personalen, som är medlemmar i Seko har tidigare varit anställda av Synerco räddning AB men den nya ägaren vill nu föra över verksamheten till Addici Security AB.
I samband med överförningen vill nu ägaren flytta personalen från nuvarande elavtal till Sekos så kallade flygplatsavtal vilket skulle innebära stora försämringar för de tjugo brandmännen. Man har även gjort försök att teckna avtal med Transport.
– Blir det här verklighet så kommer vi att förlora 4000 i OB-ersättning per månad, vi får arbeta elva dygn mer per år utan ersättning samtidigt som den fria läkarvården försvinner, säger Nils-Erik Alm.
Sammanlagt räknar han med att värdet av försämringen hamnar på mellan 80- och 90.000 kronor per år.
Nedskärningarna inom räddningstjänsten har gjort att flera av de yngre brandmännen valt att hoppa av.
– Försämringarna började när man outsourcade verksamheten 2000 och sedan har det bara blivit värre och värre. Det var därför jag valde att sluta.
Det säger Andreas Sundmark från Uppsala som numera arbetar som brandman i Stockholm.
Christer Carlsson är ombudsman vid Seko.
– Enda anledningen till att företaget vill genomföra den här förändringen är för att försämra villkoren. Företaget har sagt att man räknar med att spara 1,5 miljoner kronor per år genom det här, säger han.