– Jag vet faktiskt inte om det handlar om att det sker fler incidenter i dag eller att man blivit bättre på att rapportera, säger Johan M Sanne.

Och just rapporteringen är något han återkommer till. Han menar att det finns en kultur bland järnvägstekniker att man ska hantera riskerna själv och därför inte rapportera in.

– Men om alla incidenter rapporteras och det visar sig att det finns likheter mellan dem kan man ju visa arbetsgivaren att det finns ett strukturellt fel, som för kort tid för arbetet. Vilket för oss in på den andra delen av incidentrapporteringen, nämligen uppföljningen. Om ingen tittar på vad som gick fel och drar slutsatser av det får man inga nya kunskaper.

Men, menar han, det är minst lika viktigt att premiera gott säkerhetsarbete.

– Om man bekräftar och belönar folk när de gör rätt visar forskningen att de är mer benägna att göra likadant igen. Därför är det bra att mäta resultat även när det gäller säkerhet, inte bara produktion. Då kan man säga: Bra, ännu en dag utan incidenter, bra att ni mätte avståndet när ni jobbade under bevakning, och så vidare.

Han framhåller Holland som ett gott exempel. Där stänger man spåret helt vid arbeten, eller så arbetar järnvägsteknikerna i vagnar som är öppna neråt. På så sätt kan de inte kliva över i fel spår, till exempel.

– I Sverige stänger man ofta bara ett spår vid dubbelspår och så kan arbetet pågå i flera månader. I stället borde man stänga av helt och sätta en massa folk på arbetet så det blir klart på två veckor. Det skulle bli mer effektivt.

Han ser problem med upphandlingsförfarandet som det ser ut i dag. Om lägsta budet vinner, får den jobbet som lovat bli färdig snabbast. Produktion går före säkerhet, både vad gäller själva jobbet men också trafikproduktionen, alltså att tågen ska gå i tid.

– Det finns en stolthet hos teknikerna, så de gör jobbet klart på sex timmar i stället för åtta som skulle krävas för att det ska bli säkert utfört. Och oftast går det ju bra, men ibland skiter det sig för att man inte har marginalerna.

Han har också hört från entreprenörer att Trafikverkets upphandlare är ekonomer och jurister som inte har rätt kompetens.

– De ser på det affärsmässiga och saknar säkerhetskompetensen. Här tror jag facket har en roll att fylla genom att se till att man tar hänsyn till säkerhetsarbetet redan på upphandlingsstadiet.

Men även om han ser problem med det nuvarande systemet vill han inte uttala sig om det var bättre förr eller om det skulle bli bättre med en återreglering av underhållet.

– Det fanns ju problem förr också. Som jag ser det är det viktigt att man följer upp verksamheten, inte bara produktionen utan också säkerheten, och skapa förutsättningar för att leva upp till en nollvision.