Gunnar Schön lämnade chefsposten på SL 2003 efter avslöjanden om vidlyftiga affärer. Nu har Schön fällts för mobiltelefonen men han frias på de två andra åtalspunkterna; en privatresa till London för 9.239 kronor tillsammans med sin fru och en tjänsteresa till Island, åter tillsammans med frun och maken till en annan SL-chef, kostnad 13.866 kronor. Båda dessa resor bekostades av SL.
Tingsrätten i Stockholm håller inte med åklagaren om att resorna var grovt bedrägeri, de tror på Gunnar Schön som hävdar att det berodde på glömska och slarv att notan hamnade hos SL.
Åklagaren som förväntat sig en fällande dom även för resorna funderar nu på om han ska överklaga. Detsamma gör advokaten, som anser att mobiltelefonen för 1.630 kronor egentligen var en tjänstetelefon.
Gunnar Schön sade själv upp sig i maj 2003 och fick därmed rätt till
sex månadslöner, 660.000 kronor. Pengar som han blir skyldig att betala tillbaka om och när domen vinner laga kraft – och om SL beslutar sig för att kräva tillbaka pengarna.