Samtidigt kom man överens om att arbetsgivarna ska betala ut ett engångsbelopp till alla de omkring 15.000 anställda inom branschen. Alla heltidsanställda får 5.000 kronor, deltidsanställda får en procentandel av den summan i förhållande till arbetstidsmåttet. Utbetalningen sker i samband med junilönen och omfattar även de som är föräldralediga eller sjukskrivna.
– Vi menar att det finns så många frågor och problem kvar att lösa, att det här var den bästa lösningen, säger Sekos ombudsman Robert Westberg.
Bland annat återstår lokala frågor om arbetstider inom SJ och ett lokalt avtal för Tågia AB.
– Dessutom vill vi invänta besked om upphandlingen av Öresundstrafiken, som lär komma i juli-augusti. Eftersom vi har olika avtal i Sverige och Danmark vill vi få in regler om gränsöverskridande trafik i kollektivavtalet.
I Danmark är parterna överens i avtal om att fördela jobben 50-50 över gränsen. De har också avtalat om särskilda arbetstidsregler för gränsöverskridande trafik. För att få konkurrensneutralitet kräver Seko ett motsvarande avtal i Sverige.
För de fortsatta förhandlingarna har Seko lagt in en avtalskonferens för spårtrafik den 29 augusti.
Det förlängda avtalet löper fram till den 31 augusti.